ΑρχικήΠοδοσφαιροΕλληνικό ΠοδόσφαιροΠανθεσσαλονίκειος Αθλητικός Όμιλος Κωνσταντινουπολιτών

Πανθεσσαλονίκειος Αθλητικός Όμιλος Κωνσταντινουπολιτών

34 άνθρωποι ήταν αυτοί που υπέγραψαν το καταστατικό ίδρυσης του Πανθεσσαλονίκειου Αθλητικού Ομίλου Κωνσταντινουπολιτών…

Αναλυτικά τα 34 ονόματα (αλφαβητική σειρά):

 1. Αγγελόπουλος Αλεξ.
 2. Αντωνιάδης Αντ.
 3. Βασιλειάδης Αχ.
 4. Βεντουρέλλης Μ.
 5. Γεωργιάδης Γ.
 6. Γιαβάνογλου Σωτ.
 7. Δημητριάδης Αρ.
 8. Διαμαντόπουλος Σ.
 9. Ζωσόπουλος Φιλ.
 10. Θεοδοσιάδης Μ.
 11. Ιωακειμόπουλος Ι.
 12. Καλαϊτζόπουλος Β.
 13. Κοεμτζόπουλος Δ.
 14. Κοεμπτζόπουλος Κ.
 15. Κρητικός Κ.
 16. Κωνσταντινίδης Ανδ.
 17. Κωνσταντινίδης Κ.
 18. Λεβονίδης Αρσ.
 19. Λιανόπουλος Φ.
 20. Μαλέσκας Π.
 21. Νικολαΐδης Ευρ.
 22. Νομικός Ι.
 23. Ομούρογλου Στ.24
 24. Πάγκαλος Κ.
 25. Παζάρογλου Μ.
 26. Παντερμαλής Χ.
 27. Παπαδόπουλος Π.
 28. Προκοπίου Πολ.
 29. Σαμαντζόπουλος Φ.
 30. Σπανούδης Φ.
 31. Τσούλκας Θ.
 32. Τσούλκας Μ.
 33. Τριανταφυλλίδης Τρ.
 34. Χριστοδούλου Ν.

Α.Σ. Π.Α.Ο.Κ.

Στις 30 Μαρτίου 1926, στα γραφεία της Λέσχης της Ένωσης Κωνσταντινουπολιτών, που στεγαζόταν τότε σε ένα κτήριο επί της λεωφόρου Βασιλέως Γεωργίου, στον αριθμό 29, υπογράφτηκε το πρωτόκολλο ίδρυσης του Πανθεσσαλονίκειου Αθλητικού Ομίλου Κωνσταντινουπολιτών.

Η ίδρυση του ΠΑΟΚ οφείλεται σε μια αλληλουχία γεγονότων που έλαβαν χώρα στο πλαίσιο της ικανοποίησης των αναγκών της ποδοσφαιρικής ομάδας της Ένωσης Κωνσταντινουπολιτών.

H «Ένωσις Κωνσταντινουπολιτών» (ΕΚ) ιδρύθηκε τον Ιανουάριο του 1923 και υπήρξε ο πρώτος σύλλογος προσφύγων Κωνσταντινουπολιτών στην Ελλάδα, μετά τη Μικρασιατική Καταστροφή.

Το πρώτο Καταστατικό της ΕΚ συντάχθηκε τον Ιανουάριο του 1923.

Μετά από έναν χρόνο λειτουργίας ο σύλλογος γιγαντώθηκε και αριθμούσε πλέον εκατοντάδες μέλη, ενώ παράλληλα η εγκατάσταση των Κωνσταντινουπολιτών στη Θεσσαλονίκη φαινόταν πλέον ότι αποκτά μόνιμο χαρακτήρα.

Τα δεδομένα αυτά υποχρέωσαν τον σύλλογο να αναθεωρήσει το Καταστατικό του, τον Φεβρουάριο του 1924.

Λίγους μήνες νωρίτερα, στα μέσα Οκτωβρίου του 1923, ιδρύεται ο πρώτος αθλητικός σύλλογος Κωνσταντινουπολιτών στην Ελλάδα, στη Θεσσαλονίκη: η ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΙΣ (ΒΑΕ) με έμβλημα τον δικέφαλο αετό, όπως αναφέρει το άρθρο 35 του Καταστατικού της.

Οι ιδρυτές και το Διοικητικό Συμβούλιο της ΒΑΕ ήταν όλοι Κωνσταντινουπολίτες, σύμφωνα με τη Βεβαίωση που υπογράφεται και επισυνάπτεται στον φάκελο που κατατέθηκε στο Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης στις 24 Νοεμβρίου 1923 με τη σχετική αίτηση για αναγνώριση του συλλόγου.

Στην ουσία πρόκειται για αθλητές και παράγοντες που λίγους μήνες αργότερα προσχώρησαν μαζικά στο ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ της ΕΚ που δημιουργήθηκε το καλοκαίρι του 1925 και αργότερα στον ΠΑΟΚ!

Στο αναθεωρημένο Καταστατικό της ΕΚ, του Φεβρουαρίου 1924, ο Έφορος της βιβλιοθήκης αναλάμβανε εκτός των άλλων, και την επιμέλεια των αθλητικών δραστηριοτήτων, ενώ επιπλέον στο άρθρο 27 προβλεπόταν η δημιουργία Αθλητικού Τμήματος, πέραν των άλλων τμημάτων.

Το άρθρο 27 επί λέξει ανέφερε τα εξής: Άρθρον 27ον.

– Τα Τμήματα συνερχόμενα εκλέγουν τριμελή διευθύνουσαν Επιτροπήν εξ ενός Προέδρου, ενός Εισηγητού και ενός Γραμματέως, εξαιρέσει του γυναικείου, το οποίον δύναται να καταρτίση ίδιον οργανισμόν υποκείμενον εις την έγκρισιν του Δ. Συμβουλίου. Εάν εν τω Κοινωνιολογικώ Τμήματι ιδρυθή και Αθλητικόν Τμήμα, δύναται τούτο να καταρτισθή ανεξάρτητον και υπό ιδίαν ονομασίαν, συμφώνως προς τους Κανονισμούς της Ολυμπιακής Επιτροπής. Όλα δε τα τμήματα συντάσσουσιν εσωτερικώς Κανονισμούς επί τη βάσει των οποίων εργάζονται και οίτινες υπόκεινται εις την έγκρισιν του Δ. Συμβουλίου.

Μετά την ανακοίνωση της έναρξης του νέου πρωταθλήματος, η ΕΚ κίνησε τις διαδικασίες της δημιουργίας του Αθλητικού της Τμήματος.

Η Γενική Συνέλευση που πραγματοποίησε η ΕΚ στις 10 Ιουνίου 1925, αποτέλεσε την ιδρυτική συνέλευση του Αθλητικού Τμήματος του συλλόγου.

Στην συνέλευση αυτή συμμετείχαν 120 Κωνσταντινουπολίτες αθλητές. Πολλοί από τους αθλητές αυτούς, πριν την εγκατάστασή τους στη Θεσσαλονίκη γνωρίζουμε ότι αγωνίζονταν στο Πέρα Κλουμπ και σε άλλες βεβαίως ομάδες της Κωνσταντινούπολης και ως πρόσφυγες πλέον στη Θεσσαλονίκη αγωνίζονταν ως αθλητές σε διάφορες ομάδες της πόλης, προσφυγικές και μη.

Όλοι αυτοί ανταποκρίθηκαν τη δεδομένη χρονική στιγμή στην πρόσκληση της ΕΚ και συμμετείχαν στη Γενική Συνέλευση της 10ης Ιουνίου.

Εκεί αποφάσισαν και να αποχωρήσουν από τις ομάδες που αγωνίζονταν έως τότε, για να στηρίξουν το Αθλητικό Τμήμα του δικού τους προσφυγικού συλλόγου, της ΕΚ.

Η επιλογή του ονόματος για το νέο Τμήμα της Ένωσης ήταν απλή: Ο χαρακτηρισμός «Αθλητικό Τμήμα» μετατράπηκε σε «Αθλητική» και προστέθηκε στο όνομα του συλλόγου. Η «Αθλητική Ένωσις Κωνσταντινουπολιτών» σύντομα απέκτησε και Καταστατικό λειτουργίας, που εγκρίθηκε στα Κεντρικά Γραφεία της ΕΚ στις 21 Ιουνίου. Οι Κωνσταντινουπολίτες αθλητές συσπειρώθηκαν στο νέο Τμήμα και συγκρότησαν αμέσως ομάδες ποδοσφαίρου, στίβου και κολύμβησης.

Ωστόσο, η Ποδοσφαιρική Ένωση Μακεδονίας-Θράκης αρνήθηκε να εγγράψει στο μητρώο της την ποδοσφαιρική ομάδα του Αθλητικού Τμήματος της ΕΚ, καθώς θεωρήθηκε ότι ήταν Τμήμα ενός πολιτικού σωματείου και αυτό ήταν ενάντια στους κανονισμούς της.

Η απόφαση αυτή ανάγκασε την ποδοσφαιρική ομάδα της ΕΚ να ανεξαρτητοποιηθεί.

Το άρθρο 27 του Καταστατικού είδαμε ότι προέβλεπε ήδη τη δημιουργία πλήρως ανεξάρτητου Αθλητικού Σωματείου, με την ίδια επωνυμία.

Οι ποδοσφαιριστές μαζί με κάποια διοικητικά στελέχη του Αθλητικού Τμήματος, που ήταν ήδη στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚ, κάνοντας χρήση του άρθρου αυτού, πραγματοποίησαν την ιδρυτική συνέλευση της «Αθλητικής Ένωσης Κωνσταντινουπολιτών Θεσσαλονίκης», στα γραφεία της Λέσχης Κωνσταντινουπολιτών.

Η ιδρυτική συνέλευση του ανεξάρτητου τμήματος έλαβε μέρος στις 27 Δεκεμβρίου του 1925. Το προϋπάρχον Αθλητικό Τμήμα της ΕΚ ωστόσο, δεν καταργήθηκε· λειτουργούσε παράλληλα με τον νέο αθλητικό σύλλογο.

Σύντομα όμως επήλθαν σοβαρές διαφωνίες μεταξύ κάποιων ανθρώπων του Αθλητικού Τμήματος της Ένωσης Κωνσταντινουπολιτών και της ίδιας της Ένωσης Κωνσταντινουπολιτών, αναφορικά με τον καινούργιο σύλλογο.

Επρόκειτο ουσιαστικά για μια διοικητική σύγκρουση που κράτησε για 3 μήνες και οδήγησε σε οριστική ρήξη τις δύο πλευρές.

Η τελευταία πράξη της αντιπαράθεσης έλαβε χώρα στις 7 Μαρτίου 1926, όταν ο πρόεδρος της Ένωσης Κωνσταντινουπολιτών, Λ. Καραμαούνας, παίζοντας το τελευταίο του χαρτί, κάλεσε σε κοινή Γενική Συνέλευση τις διοικήσεις της «Αθλητικής Ένωσης Κωνσταντινουπολιτών Θεσσαλονίκης» και του Αθλητικού Τμήματος της ΕΚ.

Ο σκοπός της Γενικής Συνέλευσης ήταν η εκλογή κοινού Διοικητικού Συμβουλίου για το ανεξάρτητο, πλέον, τμήμα.

Μετά από διαφωνία στη συνέλευση αυτή, η πλευρά της «Αθλητικής Ένωσης Κωνσταντινουπολιτών Θεσσαλονίκης» αποχώρησε από τη συνέλευση, επιθυμώντας να εξακολουθήσει τη δράση της ως απολύτως ανεξάρτητο ποδοσφαιρικό και αθλητικό σωματείο. Η ζημιά όμως είχε γίνει.

Ενώ η διοίκηση του νέου συλλόγου είχε αποχωρήσει, η συνέλευση συνεχίστηκε κανονικά και εκλέχτηκε νέα διοίκηση από την παράταξη του Πετρόπουλου (Αθλητικού Τμήματος ΕΚ).

Με τα νέα δεδομένα, η πρώτη ποδοσφαιρική ομάδα της Ένωσης Κωνσταντινουπολιτών άλλαξε μορφή για δεύτερη –και τελευταία– φορά.

Έχοντας το χρίσμα της Ένωσης Κωνσταντινουπολιτών, προχώρησε ακάθεκτη σε διαδικασίες ίδρυσης νέου συλλόγου.

Η αρχή έγινε στις 30 Μαρτίου 1926, στα γνώριμα γραφεία της Λέσχης της Ένωσης Κωνσταντινουπολιτών, όπου υπογράφηκε το πρωτόκολλο ίδρυσης του νέου συλλόγου: O ΠΑΝΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΙΤΩΝ, είναι πλέον γεγονός!

Τα γραφεία της Λέσχης Κωνσταντινουπολιτών στη λεωφόρο Βασιλέως Γεωργίου, συστέγαζαν για τα επόμενα χρόνια και τα γραφεία του ΠΑΟΚ.

Το Πρωτόκολλο Ίδρυσης υπέγραψαν οι: Μ. Θεοδοσιάδης, Α. Δημητριάδης, Α. Αγγελόπουλος, Ι. Ιωακειμόπουλος, Κ. Κρητικός, Τ. Τριανταφυλλίδης, Κ. Κοεμτζόπουλος και Μ. Τσούλκας.

Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο του ΠΑΟΚ, στο έγγραφο που κατατέθηκε στον φάκελο μαζί με την αίτηση αναγνώρισης του συλλόγου
20 Απριλίου 1926: Απόφαση Πρωτοδικείου
Τριαντάφυλλος Τριανταφυλλίδης (Πρόεδρος)

Παντελής Καλπακτσόγλου (Αντιπρόεδρος)

Κωνσταντίνος Κρητικός (Γενικός Γραμματέας)

Ιωακείμ Ιωακειμόπουλος (Ταμίας)

Μενέλαος Τσούλκας (Ειδικός Γραμματέας)

Αλέξανδρος Αγγελόπουλος (Έφορος)

Αριστόδημος Δημητριάδης (Έφορος)

Παναγιώτης Μαλέσκας (Σύμβουλος)

Κωνσταντίνος Κοεμτζόπουλος (Σύμβουλος)

Μιχαήλ Θεοδοσιάδης (Σύμβουλος)

Ο ΠΑΟΚ ιδρύθηκε στις 20 Απριλίου 1926 κι έπειτα από δύο μήνες προετοιμασίας αποφασίστηκε ότι θα πρέπει να αγωνιστεί με τις υπόλοιπες ομάδες της Θεσσαλονίκης, ως μέλος της ΕΠΣΜ.

Ο πρώτος αγώνας του συλλόγου ήταν μια νίκη εναντίον του Ηρακλή στις 26 Ιουλίου 1926 με σκορ 2–1.

Ο πρώτος προπονητής του ΠΑΟΚ υπήρξε το 1926 αμισθί ο Κώστας Ανδρεάδης.

Το πρώτο επαγγελματικό συμβόλαιο που υπογράφηκε στον ΠΑΟΚ αφορούσε τον Γάλλο ποδοσφαιριστή Ραϊμόν Ετιέν και συνάφθηκε στις 5 Σεπτεμβρίου 1928.

Το συμβόλαιο προέβλεπε ότι ο ποδοσφαιριστής, προερχόμενος από τον ελληνικό σύλλογο Πέρα Κλουμπ της Κωνσταντινούπολης, θα λάμβανε μισθό 4.000 δραχμών μηνιαίως.

Το όραμα των ιδρυτών του συλλόγου και του συνόλου της κοινότητας του ΠΑΟΚ για την απόκτηση έδρας έγινε πραγματικότητα το 1928 στο πλαίσιο της απορρόφησης της ΑΕΚ Θεσσαλονίκης, η οποία είχε ως έδρα το γήπεδο του Συντριβανιού, που έτσι πέρασε στον ΠΑΟΚ.

Στις 12 Δεκεμβρίου 1930 εγκαινιάστηκε επίσημα η έδρα του ΠΑΟΚ και ακολούθησε φιλικός αγώνας με αντίπαλο τον Άρη, στον οποίο ο ΠΑΟΚ νίκησε με σκορ 2–1.

Το γήπεδο του Συντριβανιού υπήρξε έδρα του ΠΑΟΚ ως το 1959.

Σήμερα στη θέση του βρίσκεται η Θεολογική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου.

Ο πρώτος ξένος προπονητής στην ιστορία της ομάδας ήταν ο Αυστριακός Ρούντολφ Γκάσνερ, ο οποίος υπηρέτησε τον ΠΑΟΚ την περίοδο 1931–32.

Ο Δικέφαλος αετός αποτελεί το έμβλημα του Πανθεσσαλονίκειου Αθλητικού Ομίλου Κωνσταντινουπολιτών επίσημα από τις 19 Απριλίου 1931, όταν και ορίστηκε στο αναθεωρημένο Καταστατικό του Ομίλου η νέα σφραγίδα και το λάβαρο του συλλόγου:

Άρθρον τριακοστόν τρίτον. – Σφραγίς του Ομίλου: Ο Όμιλος έχει ιδίαν σφραγίδα κύκλω μεν φέρουσαν τας λέξεις: «ΠΑΝΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΙΤΩΝ», έσωθεν το σήμα του Ομίλου, ήτοι Δικέφαλον Αετόν, το έτος της ιδρύσεως, ήτοι 1926, και το όνομα της πόλεως εν η εδρεύει: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ.

Άρθρον τριακοστόν τέταρτον.– Λάβαρον του Ομίλου: Ο Όμιλος έχει ίδιον Λάβαρον φέρον το έμβλημα του Ομίλου, ήτοι τον Δικέφαλον Αετόν χρώματος μαύρου επί λευκής βάσεως

Τελευταία Αρθρα

Μπουφόν: ”Είναι πολύ δύσκολη η θέση του τερματοφύλακα”

"Ο τερματοφύλακας είναι ο χειρότερος ρόλος που μπορεί να υπάρξει για έναν αθλητή. Οι ευθύνες...

Η αρχή της βασιλείας του Πελέ στον ποδοσφαιρικό κόσμο

Δεν ξεκινούν όλοι οι θρύλοι δυνατά. Άλλοι το κάνουν σιωπηλά, ίσως με τα πρώτα σημάδια,...

Ο Μοχάμεντ Σαλάχ, με πείσμα και επιμονή έφτασε στην κορυφή

Ο Μοχάμεντ Σαλάχ είναι χωρίς αμφιβολία ένας από τους πιο αντιπροσωπευτικούς επιθετικούς παίκτες της...

Τζέρι Γουέστ, ένας θρύλος του NBA

Ξεκίνησε την καριέρα ως σμολ φόργουορντ και ξεχώρισε στο γυμνάσιο και στο Πανεπιστήμιο της...

Παρομοια αρθρα

Μπουφόν: ”Είναι πολύ δύσκολη η θέση του τερματοφύλακα”

"Ο τερματοφύλακας είναι ο χειρότερος ρόλος που μπορεί να υπάρξει για έναν αθλητή. Οι ευθύνες...

Η αρχή της βασιλείας του Πελέ στον ποδοσφαιρικό κόσμο

Δεν ξεκινούν όλοι οι θρύλοι δυνατά. Άλλοι το κάνουν σιωπηλά, ίσως με τα πρώτα σημάδια,...

Ο Μοχάμεντ Σαλάχ, με πείσμα και επιμονή έφτασε στην κορυφή

Ο Μοχάμεντ Σαλάχ είναι χωρίς αμφιβολία ένας από τους πιο αντιπροσωπευτικούς επιθετικούς παίκτες της...